Foreningsvilkår - Foreningsvilkår

null Foreningsvilkår

Avtale om bruk av Medlemsadmin.net for medlemshåndtering, eventhåndtering og hjemmesider

Avtalen inngås mellom Softunit, org.nr 996 618 641, som drifter og utvikler nettstedet www.medlemsadmin.net, heretter kalt Leverandøren, og kunden heretter kalt Foreningen.

Avtalen betraktes som godkjent og inngått når Foreningen tar systemene i bruk og registreres som forening eller arrangør og krysser av for akseptering av disse avtalevilkårene.

Denne avtalen omfatter også standard databehandleravtalen

1 Alminnelige bestemmelser

1.1 Avtalens omfang

Avtalen gjelder Foreningens tilgang til Leverandørens nettbaserte løsning for medlemskap og event-håndtering inkludert online betalingsløsning, samt hjemmesideløsning. Systemet er beskrevet på www.medlemsadmin.net og videreutvikles i samsvar med nye krav fra marked og kunder.

Foreningen kan bruke på Leverandørens løsninger med et underordnet domene av medlemsadmin.net eller benytte sitt helt eget domenenavn.

Foreningen eier kundedataene og kan når som helst hente ut disse opplysningene fra nettsiden på CSV format (regneark).

1.2 Endringer

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne avtalen når som helst og uten varsel. Det er Foreningens plikt å holde seg oppdatert på nye versjoner av avtalen som ligger på nettsiden. Men endringer som er klart ugunstig for Foreningen vil bli varslet skriftlig.

1.3 Oppsigelse

Foreningen kan si opp avtalen med èn -1 - måneds varsel fra den 1. i påfølgende måned. Leverandøren kan si opp avtalen med seks - 6 - måneders varsel.

Leverandøren kan etter eget skjønn stenge/stanse/suspendere Foreningen midlertidig eller varig uten varsel eller begrunnelse hvis Leverandøren tror det foreligger brudd på denne avtalen eller andre lover og regler, uten å måtte gi refusjon for serviceavgiften. Leverandøren kan også slette Foreningen i forbindelse med databaseoppryddinger dersom den ikke er satt i drift eller hatt aktivitet etter lang tid (den kan opprettes pånytt senere).

1.4 Modifikasjon/suspensjon

Leverandøren forbeholder seg rett til uten varsel å kunne endre funksjonalitet uten å måtte gi refusjon for serviceavgiften, likeledes å suspendere eller stanse tjenesten, midlertidig eller varig, uten grunn eller varsel. Leverandøren er ikke ansvarlig til Foreningen eller tredjepart for modifikasjoner, suspensjoner eller stans av tjenesten.

2 Priser og betaling

2.1 Pris for bruk av systemet

Leverandøren tar en serviceavgift pr medlemskapskjøp og deltager/billettkjøp. Det samme gjelder andre tjenester/produkter som Foreningen måtte tilby i sin nettbutikk.

For hjemmesideløsningen er prisen kr 128,- (eks. mva) pr. måned (ingen etableringskostnader). Halv pris hvis brukt sammen med Medlemsadmin.

PayEx brukes primært som betalingssentral (PSP - Payment Service Provider). Elavon benyttes som kortinnløser.

Serviceavgift til Leverandør er pr billett/produkt ifølge prislisten nedenfor. Serviceavgiften legges til billettprisen og betales av kjøper samtidig med betaling av selve billetten/medlemskapet/osv. og tilfaller i sin helhet Leverandøren. Finansielle kostnader til betalingssentral og kortinnløser inngår i serviceavgiften og dekkes av Leverandør, unntatt for refusjoner hvor det påløper 2,771% + kr 2,- (eks.mva) i transaksjonsavgift av refusjonsbeløpet. (For PayPal som betalingssentral gjelder andre priser, se nedenfor.)

Din produkt-/billettpris Serviceavgift
Gratis kr 0,-
kr 1 - 299 5,4% + kr 4,-
kr 300 - 549 kr 26,-
kr 550 - 749 kr 31,-
kr 750 - 949 kr 37,-
kr 950 - 1 149 kr 42,-
kr 1 150 - 1 349 kr 47,-
kr 1 350 - 1 549 kr 52,-
kr 1 550 - 1 749 kr 57,-
kr 1 750 - 1 949 kr 62,-
kr 1 950 - 2 149 kr 68,-
kr 2 150 - ... 3,3% + kr 4,-

Prisene er eks MVA.

De som er registrert gratis i medlemsregisteret (dvs. ikke via nettbetaling og uten serviceavgift) koster kr 0,60 pr måned pr medlem. Det samme gjelder når det er gått mer enn 1 år siden forrige nettbetaling av medlemskontingent.

Ved bruk av påmeldingssystemet på et arrangement som ikke har gratis inngang, men hvor Foreningen tar betalt for deltagelse på andre måter enn gjennom Leverandørens nettbetaling påløper kr 6,00 pr. deltager/billett.

Foreningen kan velge om de vil bruke PayPal som betalingsalternativ i tillegg til PayEx, for disse transaksjoner påløper det et ekstra gebyr på 1,5% av utsalgspris som belastes selger ved månedsoppgjøret.

Innbetalinger plasseres på egen klientkonto hos DNB. Foreningen får oppgjør i begynnelsen av hver måned for alle medlemskjøp og billettkjøp i foregående måned. Ev. månedsleie (for hjemmesider) blir trukket fra i utbetalingen eller fakturert separat.

Alternativt kan PayPal benyttes som betalingsleverandør med betalinger til Foreningens egen PayPal konto, hvorpå finansielle transaksjonskostnader belastes foreningens konto av PayPal. Serviceavgift til Leverandør er da et fast beløp på kr 10,40 (eks. mva) pr transaksjon. Da er det ingen transaksjonsavgift til Leverandør ved refusjoner.

Serviceavgiften kan endres hvert årsskifte eller i den utstrekning finansielle transaksjonskostnader eller regler og vedtak om offentlige avgifter endres med virkning for Leverandøren.

3 Gjennomføring av leveranse

3.1 Leverandørens plikter

Systemet gjøres umiddelbart tilgjengelig for Foreningen når avtalevilkårene er akseptert.

Ny funksjonalitet som utvikles blir gjort tilgjengelig uten ekstra kostnad. Leverandøren sørger for daglig backup av data.

Systemet er normalt i drift 24 timer i døgnet 7 dager i uken, men driftsavbrudd kan likevel forekomme. Leverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tap som Foreningen måtte bli påført som følge av et eventuelt driftsavbrudd, hverken hos egen drift eller hos underleverandører/betalingsleverandører.

3.2 Foreningens plikter

Foreningen har ansvar for at nødvendig informasjon om angrettloven m.m. og refusjonsregler blir oppgitt til kjøper. Videre har Foreningen ansvar for behandling av refusjoner og klager fra kjøper i forbindelse med kjøpt medlemskap/billett/arrangement. Alle refusjoner dekkes og utbetales av Foreningen. Refusjon kan utføres av Foreningen selv fra løsningen innen utløpet av samme måned som betalingen (dvs. før månedsoppgjøret), eller fra Foreningens egen bank, eller Foreningen kan be Leverandøren utføre refusjon, også på et senere tidspunkt. Serviceavgift til Leverandøren refunderes ikke.

Foreningen er selv ansvarlig for alle skatter og avgifter knyttet til medlemsprisen/billettprisen.

Foreningen har ansvar for at de personopplysninger som samles inn behandles i tråd med norsk lov og de kjøpsvilkår som er akseptert av kjøper. Det forutsettes at sensitive personopplysninger ikke samles inn.

Hvis kortinnløser ikke godkjenner en kortbetaling i ettertid og som er mottatt av Foreningen, må Foreningen refundere transaksjonsbeløpet (såkalt "chargeback") tilbake til Leverandøren.

3.3 Undersøkelsesplikt

Foreningen er forpliktet til å undersøke kvaliteten på det leverte systemet etter vanlige kjøpsrettslige regler.