Kjøpsvilkår - Kjøpsvilkår

null Kjøpsvilkår

Retningslinjer for kjøp

Medlemsadmin.net er et nettsted drevet av Softunit NUF, org.nr 996618641 (heretter kal Leverandøren), og er et mellomledd mellom forening/arrangør (heretter kalt Selgeren) og kjøperen av medlemsavgift, deltageravgift, billett eller annen tjeneste som foreningen tilbyr.

Leverandøren tilrettelegger for en sikker, effektiv og bekvem måte å håndtere kjøp av medlemsskap samt påmeldinger og billetter til events via web.

Iht. den nye personforordningsloven (GDPR) fra EU opptrer Leverandøren som  databehandler  for Selgeren som er  behandlingsansvarlig .

Avtaleinngåelse

Disse vilkårene anses som akseptert ved kjøp av medlemskap eller deltageravgift/billetter.

Aldersgrense for kjøp er 15 år hvis ikke Selger har satt en høyere aldersgrense, da er det denne som gjelder.

Betalingsmåter

Medlemsadmin.net er ansvarlig for transaksjoner for nettsalg fra nettbutikk og events, og godtar Visa og Mastercard som betalingsmiddel. PayEx benyttes som betalingssentral (PPS - Payment Service Provider), og Elavon som kortinnløser, som sørger for en sikker og kryptert behandling av kortopplysningene. Alle kortopplysninger behandles og oppbevares kun hos betalingssentral og kortinnløser, og oppbevares/behandles ikke hos Leverandøren.

Priser

Det er Selgeren som fastsetter prisen. Leverandøren tar en servicecavgift som kan variere med prisen og er oppgitt i prislisten på www.medlemsadmin.net.

Alle priser er i norske kroner og inkluderer avgifter og skatter.

Avlysning arrangement

Det er Selgeren som står ansvarlig for gjennomføring og evt. endring, flytting eller avlysing av et arrangement.

Alle spørsmål vedr. gjennomføring av et arrangement rettes til Selgeren.

Refusjon

Kjøpte påmeldinger/billetter refunderes ikke med mindre Selgeren har spesifisert dette eller som følge av angrerettloven.

Selgeren er ansvarlig for evt. refusjoner og vil ta seg av dette, evt. via Leverandør.

Ved evt. refusjon fra Selgeren vil serviceavgiften til Leverandør ikke bli refundert.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke billettkjøp/deltageravgifter, jfr. §22 bokstav b og m.

Det er vanligvis 14 dagers angrerett som følger av angrerettloven på medlemsskap tegnet via fjernsalg hvis ikke annet er angitt. For å benytte seg av angreretten må man sende epost til Selgeren innen fristen og henvise til angrerettloven.

Serviceavgift til Leverandør refunderes ikke.

Begrensning av antall billetter

Ved billettsalg kan Selgeren evt. sette et tak for antall billetter pr kunde.

Utsending av billetter

Ved billettkjøp og påmeldinger sendes alle billetter via epost til kjøper eller evt. til hver enkelt påmeldt. Det er kjøpers ansvar å påase at korrekt epostadresse blir registrert.

Personopplysninger

Ved billettsalg/påmeldinger er det ofte frivillig om du vil registrere en brukerkonto først, dette avgjør Selgeren når han/hun oppretter et arrangement.

Ved kjøp av medlemskap i nettbutikken må du imidlertid alltid registrere en brukerkonto.

Når du er logget inn kan du benytte "Min konto" for å se og endre dine brukerkonto-opplysninger som består av navn og epostadresse, samt valgfritt adresse, telefon og fødelsdato.

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med kjøpet eller medlemskapet behandles i samsvar med norsk lov og de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene.

Ved å bruke disse tjenestene samtykker du til at Leverandøren lagrer, bruker og behandler dine personpplysninger og overfører disse til tilsluttende selskaper, kontraktspartnere eller underleverandører, herunder Selgeren.

E-post

Videre samtykker du til at du kan motta e-post fra Leverandør eller Selger om tjenestene, arrangementet eller medlemskapet.