Tilbake

Kjøpsvilkår

Retningslinjer for kjøp

Medlemsadmin.net er et nettsted drevet av Softunit NUF, org.nr 996618641 (heretter kal Leverandøren), og er et mellomledd mellom forening/arrangør (heretter kalt Selgeren) og kjøperen av medlemsavgift, deltageravgift, billett eller annen tjeneste som foreningen tilbyr.

Leverandøren tilrettelegger for en sikker, effektiv og bekvem måte å håndtere kjøp av medlemsskap samt påmeldinger og billetter til events via web.

Avtaleinngåelse

Disse vilkårene anses som akseptert ved kjøp av medlemskap eller deltageravgift/billetter.

Aldersgrense for kjøp er 15 år hvis ikke Selger har satt en høyere aldersgrense, da er det denne som gjelder.

Betalingsmåter

Medlemsadmin.net er ansvarlig for transaksjoner for nettsalg fra nettbutikk og events, og godtar Visa og Mastercard som betalingsmiddel. PayEx benyttes som betalingssentral (PPS - Payment Service Provider), og Elavon som kortinnløser, som sørger for en sikker og kryptert behandling av kortopplysningene. Alle kortopplysninger behandles og oppbevares kun hos betalingssentral og kortinnløser, og oppbevares/behandles ikke hos Leverandøren.

Priser

Det er Selgeren som fastsetter prisen. Leverandøren tar en servicecavgift som kan variere med prisen og er oppgitt i prislisten på www.medlemsadmin.net.

Alle priser er i norske kroner og inkluderer avgifter og skatter.

Avlysning arrangement

Det er Selgeren som står ansvarlig for gjennomføring og evt. endring, flytting eller avlysing av et arrangement.

Alle spørsmål vedr. gjennomføring av et arrangement rettes til Selgeren.

Refusjon

Kjøpte påmeldinger/billetter refunderes ikke med mindre Selgeren har spesifisert dette eller som følge av angrerettloven.

Selgeren er ansvarlig for evt. refusjoner og vil ta seg av dette, evt. via Leverandør.

Ved evt. refusjon fra Selgeren vil serviceavgiften til Leverandør ikke bli refundert.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke billettkjøp/deltageravgifter, jfr. §22 bokstav b og m.

Det er vanligvis 14 dagers angrerett som følger av angrerettloven på medlemsskap tegnet via fjernsalg hvis ikke annet er angitt. For å benytte seg av angreretten må man sende epost til Selgeren innen fristen og henvise til angrerettloven.

Serviceavgift til Leverandør refunderes ikke.

Begrensning av antall billetter

Ved billettsalg kan Selgeren evt. sette et tak for antall billetter pr kunde.

Utsending av billetter

Ved billettkjøp og påmeldinger sendes alle billetter via epost til kjøper eller evt. til hver enkelt påmeldt.

Brukerinformasjon

Ved medlemskap må du registrere en brukerkonto.

Ved billettsalg/påmeldinger er det Selgeren som avgjør om du må registrere en brukerkonto først.

Du kan da benytte "Min konto" for å se og endre dine kontoopplysninger om du ønsker det.

Brukerinformasjon som samles inn automatisk eller som oppgis frivillig i forbindelse med kjøpet eller medlemskapet oppbevares og behandles i samsvar med norsk lov. Opplysningene blir kun gjort tilgjengelig for Selgeren.

Selgeren kan oversende brukerinformasjon som fornavn og etternavn til samarbeidspartnere som f.eks. butikker som tilbyr rabatt til Selgerens medlemmer, eller andre organisasjoner som Selgeren samarbeider med og hvor medlemskap må bekreftes for at medlemmet skal kunne nyte godt av en slik samarbeidsavtale.