GDPR for foreninger og arrangører

Image: Designed by Freepik

EUs nye GDPR (General Data Protection Regulation) er over oss og det nye regelverket som er tilpasset dagens digitale virkelighet har som hovedregel at man ikke kan lagre personopplysninger uten uttrykkelig samtykke fra personen det gjelder. 

GDPR medfører flere nye rettigheter for personer og plikter for organisasjoner, og alle som håndterer personopplysninger hos foreninger/arrangører må forholde seg til de nye reglene. Det omfatter også underleverandører av personopplysninger, som f.eks. Medlemsadmin som blir en databehandler, og forening/arrangør blir behandlingsansvarlig.

Medlemsadmin har oppdatert kjøpsvilkårene for kjøper vedr. behandling av personopplysninger, og alle som kjøper medlemsskap eller skal kjøpe billett/påmelding må krysse...