Behandling av personopplysninger

Medlemsadmin.net er databehandler for behandlingsansvarlige virksomheter som foreninger, arrangører og bedrifter. Vi lagrer de personopplysninger som medlem/deltager oppgir selv når de registrerer seg i vårt system ved kjøp av medlemskapkontingent i en forening eller påmelding til ett arrangement.

Personopplysninger

Ifølge datatilsynets definisjon er personopplysninger opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personsopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Medlemsadmin tillater ikke kundene å samle inn sensitive personoplysninger.

Brukerkonto

Medlemsadmin er en portal hvor flere foreninger og arrangører har et nettsted. Når du oppretter en brukerkonto på Medlemsadmin blir den felles for alle nettstedene, men kontoopplysningene som du registrerer blir ikke tilgjengelig for noen forening/arrangør før du kjøper medlemskap eller påmelding/billett på deres nettsted.

Om du har en brukerkonto kan du logge inn og se og oppdatere dine opplysninger ved å velge Min konto fra menyen. Som medlem i en forening kan du også gå til Min side på foreningens hjemmeside for å se dine medlemsopplysninger i tillegg.

Personopplysninger som lagres ved registrering av brukerkonto er minimum navn og epostadresse. Det blir også spurt om fødselsdato, kjønn, adresse og telefon som er frivllig å registrere, men som kan være nødvendig ved et medlemskap eller påmelding/billettkjøp senere. Alle foreningsmedlemskap krever at man oppretter brukerkonto, men for påmeldinger/billettkjøp er det ofte frivillig.

Medlemskap, påmelding

Forening/arrangør kan definere egne ekstra felter som gjelder bare for denne forening/arrangement og som skal fylles ut av medlem/deltager ved registeringen. Disse ekstra opplysningene som knyttes til aktuell forening eller arrangement kan ikke alltid endres.

Dersom det er utført betalinger via nettsidene vil også transaksjonsdata for personen bli lagret. Disse inneholder ulike transaksjonsdetaljer knyttet til betalingsgjennomføringen og det kjøpte produkt. Kortnr lagres ikke.

Medlemsadmin.net innhenter ikke opplysninger om medlemmer/deltagere fra andre enn den registrerte selv eller fra importert medlemsliste fra en forening ved oppstart.

Hva brukes personoplysningene til

Personopplysningene brukes hovedsaklig av forening/arrangør til å tilby deg medlemskap i foreninger og billetter/deltagelse på arrangementer og gi deg god medlems/kunde-service eller hvis du ønsker refusjon. Medlemsadmin selv bruker informasjon fra betalingtransaksjoner i økonomistyringen.

Oppbevaring, sletting

Opplysningene lagres på ubestemt tid. Når man melder seg ut av en forening blir medlemmets foreningsopplysninger slettet eller anonymisert. Dersom det er knyttet betalingstransaksjoner til personen lagres disse i minimum 5 år iht. bokføringsloven. Hvis forening/arrangør avslutter sin avtale med Medlemsadmin.net, blir den slettet. Da vil også medlemsopplysninger/påmeldinger bli slettet fra medlemsregister og deltagerlister (med unntak av betalingsinformasjon).

Du kan be om å få slettet eller anonymisert din brukerkonto eller medlemsinfo. Isåfall medfører det at du mister ditt medlemskap i foreningen. Du kan også be om sletting av din påmeldings-informasjon på et arrangement, isåfall blir din påmelding strøket.

Behandlingsansvarlig kan slette et arrangement inkl. alle påmeldinger en tid etter at det er avsluttet, eller ev. bare slette deltagerne. Behandlingsansvarlig kan også slette medlemmer i foreningen en tid etter at de er utmeldt. Databehandler kan bistå med sletting/anonymisering på instruks fra behandlingsansvarlig.

Utmeldte medlemmer og deltagere fra slettede arrangement som har betalingstransaksjoner knyttet til seg som krever 5 års lagring, vil få sine personoplysninger maskert i systemet.

Tilgang

Som databehandler gir ikke Medlemsadmin.net opplysninger videre til andre enn den behandlingsansvarlige. Det er den behandlingsansvarlige selv som administrerer hvem i sin organisasjon som får tildelt roller som gir tilgang til disse opplysningene.

Den behandlingsansvarlige hos forening eller arrangør skal være oppgitt på de aktuelle sider for den enkelte forening/arrangement. Kontaktpunkt hos databehandler Medlemsadmin.net er support@medlemsadmin.net.

Som databehandler behandler Medlemsadmin.net personopplysningene i henhold til den databehandleravtalen som er inngått med behandlingsansvarlig. Det er behandlingsansvarlig som eier dataene.

For informasjon om EUs forordning for personvern (GDPR) henvises til https://www.datatilsynet.no