Medlemskap

Kontingenten er et engangsbeløp og varer livet ut.

Som medlem støtter du foreningens arbeid og du kan delta på aktiviteter som egne medlemskvelder i CB kjelleren.

For tiden er kontingenten kr. 50,-.

Du melder deg inn ved å betale kontingenten til vår konto 3060.07.45545 og merk innbetalingen med «Medlemskap». Pass på at ditt navn og fullstendige postadresse fremgår. I løpet av kort tid vil du
motta medlemskort i posten,

 

Aktivt medlemskap koster kr 100,- pr år.

Som aktiv medlem for du invitasjon til egne aktiviteter som klubben arrangerer. Deriblant egne kvelder på CB kjelleren som er forbeholdt aktive medlemmer. Du vil også være registrert i vårt register over aktive medlemmer og kan få tilsendt egen informasjon eller innbydelser forbeholdt aktive medlemmer.

Dersom du ønsker å tegne aktivt medlemskap må du fra før ha tegnet ordinært medlemskap.

Du kan melde deg inn som aktivt medlem ved å følge linken nedenfor. Du kan da betale med kredittkort.

Dersom du ønsker å betale med bank, sender du kr 100 til vår konto 3060.07.45545. Husk å merke betalingne med navn og e-post adressen din. Du må også ha opprettet en konto i dette systemet. Så vil vi merke den som betalt når vi mottar innbetalingen din.

Medlemspriser for 2019

Vanlig medlemsskap (livstid) kr 50
Aktiv medlem (årlig) kr 100
.... ...

 

Ja, jeg vil bli aktiv medlem (eller betale aktivt medlemskap for nytt år)!